“Source”

Kamin, ki je postal spomin. Brač 2019

grafit in oglje, A3 papir